Engineering

In de engineeringsfase (ook wel ontwikkelingsfase genoemd) vindt het grootste deel van de ontwikkeling van uw machine of installatie plaats. Het ontwerp wordt gebaseerd op een vooraf vastgesteld concept, gemaakt in de Pre-Engineering fase. De detaillering vindt plaats op basis van een vooraf vastgesteld eisenpakket. Deze bevat alle eisen waaraan het eindresultaat moet voldoen. 

3D model vloerverwarming verdeler Engineering Oss

Het ontwerp wordt 3D gemodelleerd met behulp van geavanceerde 3D CAD software. Door het realistische 3D-beeld dat ontstaat wordt het snel duidelijk waar eventuele verbeterpunten en/of risicofactoren in het ontwerp zitten. Het 3D-model wordt regelmatig gedeeld en besproken met de klant. Zo waarborgen we dat we op één lijn blijven over het verwachtte eindproduct. 

Als het 3D model compleet is en voldoet aan uw verwachtingen, wordt dit gebruikt om productie-tekeningen uit te vervaardigen. Met deze tekeningen kan de gehele machine van A tot Z geassembleerd worden.